לבן ומודרני

אדריכלית: קרן מימון, צילום: עודד סמדר