בית ברעננה

אדריכל: יואל יושפה, 300 מטרים
אמון ויד חופשית הן מילות המפתח שליוו את הפרויקט הזה! הצורך העיקרי שהדיירים ביקשו להם  "בית שחיים בו"..
היצירתיות על כל גווניה מילאה חלק בבחירות ובעשייה. התוצאה בית פעיל, שנון ומלא בסטייל המשקף את החיים בו.