בית ברמת השרון

אדריכל: סרג' בן דוד, צילום: עודד סמדר